Integritetspolicy - Website Tekplus

Go to content
Integritetspolicy
 
 
Tekplus AB respekterar din integritet. För att klargöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med EU:s nya GDPR-direktiv (General Data Protection Regulation), som träder i kraft den 25 maj 2018.
 
Tekplus AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning.
 
Vi kan komma att ändra vår sekretesspolicy för att återspegla förändringar i vår verksamhet eller tillämplig lag. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig här på vår webbplats.
 
 
Vem behandlar vi personuppgifter om?

 
Tekplus AB behandlar personuppgifter om dig som kund, leverantör, kontaktperson och om dig som anställd hos en kund till Tekplus AB och som användare av tjänster.
 
 
Vi kan samla in följande information

 
   
 • Förnamn och efternamn
 •  
 • Företagsnamn
 •  
 • Organisationsnummer
 •  
 • Adress
 •  
 • Telefonnummer
 •  
 • E-post
 •  
 • IP-adress. När du besöker vår hemsida använder vi cookies, men bara      funktionella cookies
 
 
Varför vi behandlar personuppgifter

 
- För att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som kund, t.ex. leverera produkter och tjänster, fakturera dig och tillhandahålla support och eftervård.
 
- Förse dig med information och erbjudanden.
 
- Överensstämma med tillämplig lagstiftning, t.ex. redovisningsstandarder.
 
 
Hur länge vi sparar personuppgifter

 
Dina personuppgifter kommer endast att sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in. Tekplus AB kan komma att behålla uppgifterna längre om det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga krav eller för att skydda Tekplus AB:s rättsliga och affärsmässiga intressen.
 
 
Var behandlas personuppgifter?

 
Vi strävar alltid efter att utföra behandlingen inom EU/EES. I vissa situationer kan dock uppgifter överföras till ett land utanför EU/EES och behandlas där av oss eller en annan leverantör eller underleverantör. Vi har också lämpliga stödarrangemang med alla våra leverantörer för att se till att behandlingen sker i enlighet med de avsedda bestämmelserna.
 
 
Vi använder cookies

 
Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats. Vi använder endast funktionella cookies.
 
 
Rätt att begära information

 
Om du vill veta hur Tekplus AB behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en undertecknad begäran till Tekplus AB. Du har rätt att begära information om de personuppgifter som Tekplus AB behandlar om dig och att få uppgifterna rättade.
Back to content